1989 De klucht van de brave moordenaar

Het verhaal speelde zich af in de gevangenis van Veurne, waar sinds geruime tijd geen “pensionnairs” meer waren. Daardoor dreigde het gevang afgeschaft te worden. Natuurlijk zochten alle belanghebbenden naar allerhande middelen om daar een oplossing voor te vinden. Een onbekende jongeman,die blijkbaar niet paste in de omgeving, kwam men plotseling in beschuldiging te stellen, omwille van een onopgeloste moord van eertijds. Intussen klaarden alle gezichten op, de bestellingen vlogen de deuren uit, en de cipier voelde zich weer de gelukkigste man ter wereld. Een doodgewone handkus ligt immers aan de basis van een ontluikende liefde tussen Anneke en de gevangene. Door een stom toedoen van de cipier wordt een stel handboeien plotseling de liefdesketting tussen de twee geliefden. Spelers: Marc Descamps, Willy Denecker, Joseanne Louwagie, Wouter Willaert, William Degryse, Dany Crombez, Willy Delheye, Marc Van Peteghem, Sabine Pysson, André Beeckaert, Paula Beeckaert, Riet Geuns, Claudine Vangheluwe, Colette Kinget, André Ameel, Annie Dewulf, Veerle Courtens, Sofie Descamps.

 

 

1988 De verkochte grootvader

Een nog zeer levenslustige Opa, werkt zijn huisgenoten dusdanig op de zenuwen, dat wordt besloten, hem elders onder te brengen. Een z.g. vriend van de kleinzoon, waar Opa bij inwoont, die denkt, dat er in ruil voor een goede verzorging nog wel iets valt te erven, neemt de oude baas voor een zacht prijsje over. Doch ook diens gezin is de streken van Opa al heel gauw zat, al laat men zich, terwille van de vermeende erfenis heel wat welgevallen. Wanneer men echter ontdekt, dat er niets te halen is, wil men hem echter zo spoedig mogelijk weer kwijt. Toevallig komt de kleinzoon langs, die gewetenswroeging heeft gekregen. Hij wil Opa hebben. Als dan eindelijk, na tal van ingewikkelde situaties een heleboel duistere dingen worden opgehelderd en een omstreden paartje, mede dankzij Opa, het geluk vindt, zijn alle partijen tenslotte tevreden en Opa nog wel het meest.Spelers: Willy Delheye, André Ameel, Filp Ameel, Annie Dewulf, Marc Descamps, Paula Beeckaert, Claudine Vangheluwe, Rudo Desodt.

1987 Beeld van een man

Ondanks de zeer aantrekkelijke advertentie, komt geen enkel echtpaar zich aanbieden op het kasteel van baron en barones Delataille. Het kasteel kan immmers naast de butler, de secretaresse, het keukenpersoneel en de tuinjongen best nog een echtpaar te werk stellen. Als regelmatige bezoekster van allerlei antiekbeurzen en openbare verkopen gaat de aandacht van madame de barones haast uitsluitend naar antiek uit de jaren 1800. Haar nicht Louise heeft dezelfde passie. Beiden zijn nu hopeloos verliefd op een beeld, een levensgroot beeld van een man. De bezetenheid, maar vooral de bezitsdrang van madame de barones brengt haar ertoe een enorm bedrag neer te tellen voor haar kunstsschat. Dat de baron reeds een hele tijd "de man van haar dromen" niet meer is, heeft wellicht te maken met zijn zonderling gedrag. En toeval of niet...maar de echtgenoot van Louise kan zich zo moeilijk wakker houden. De dag dat het beeld thuisgebracht wordt, bieden Eduard en Josefien hun diensten aan. Krijgen zij een job of blijven zij op den dop? Spelers: Erna Ameel, Willy Denecker, Marc Descamps, Paula Beeckaert, Filip Ameel, William Degryse, Christine Beeckaert, Claudine Vangheluwe, Annie Dewulf, Johan Desodt, Willy Delheye, Joseanne Louwagie.

1986 Trouwen of betalen

Er is grote beroering in het dorp. Het schijnt dat er een nieuwe wet op komst is, waardoor de vrijgezellen belastingen zullen moeten betalen! Coiffeur Vossaert komt het vertellen aan boer Vermeersch en boer Verdrongen is ook al ongerust door de wet "Trouwen of betalen". Alleen zij, die al drie keer een huwelijksaanzoek gedaan hebben en daarbij drie keer werden afgewezen, worden vrijgesteld van die belasting. Vossaert heeft ook horen zeggen dat diegene bij wie dat er een 'vijs' los zit ook niet moet betalen. Hij is dan ook van plan zich voor een halve gare uit te geven en haalt daarbij de dwaaste streken uit. Dat lukt hem zo bijzonder goed dat er geeneen in het dorp zijn keel nog wil overleveren aan die zotte coiffeur. Spelers: Marc Descamps, Erna Ameel, Kristine Beeckaert, Willy Delheye, André Ameel, Stefaan Vangheluwe, Paula Beeckaert en de hond Pipa Desodt.

1985 Marche Funèbre voor Kamiel

Kamiel, de tweede man van Irma, is verdronken. Hij kwam van de repetitie van 't muziek en is gevallen in de beek. Er worden schikkingen genomen voor de begrafenis en iedereen springt bij, opdat het een schone begraving zou worden. Enkele mensen spannen zich daarvoor bijzonder in: Odiel en Achiel, de brouwer Firmin en ook de garde Cyriel. Dat het niet zonder bijbedoelingen is, ligt zo voor de hand maar Irma is sluw en doorziet hun plannen. Haar ouderwetse zuster Margriet komt dikwijls roet in het eten gooien met haar ongepaste opmerkingen en toespelingen. Tussendoor weet Irma haar aanbidders zo te bewerken dat ze niet langer het geluk van twee jonge mensen, Juul en Marleen, in de weg kunnen staan. Hoe krijgt ze dat voor mekaar en hoe loopt het met Irma zelf af... Spelers: Josiane Louwagie, Johan Desodt, Marc Descamps, Marleen Jaecques, Annie Dewulf, Willy Denecker, Stefaan Vangheluwe en André Ameel.

1984 Gieren op 't veilig nest

Hotel "'t Veilig Nest" bevindt zich midden op een onbewoond eilandje. Dat schept natuurlijk problemen voor de bereikbaarheid ervan. Het enige transportmiddel is dus de boot. Rust en eenzaamheid troef dus. Laat nu net Albert, de hoteleigenaar, daarmee uitpakken in de krantenadvertenties. Het voorbije seizoen is de hotelbezetting erg laag gebleven; slechts 1 gaste, Olivia Ashome, een wat excentrieke kunstenares, blijkt zich er te amuseren en te inspireren. Spelers: Johan Desodt, Willy Delheye, Marc Descamps, Ronny Roelens, Erna Ameel, Paula Beeckaert, Marleen Jaecques en Annie Dewulf.

1983 Onder een dak

Een verbitterde, hulpbehoevende vader blijft, na de dood van zijn vrouw, over met zijn jongste dochter. Geld is er niet genoeg, zodat vader genoodzaakt is ergens onderdak te zoeken. Bij wie? De onderwijzer acht zich te veel "heer", de smid heeft zijn kroostrijk gezin: dus blijft alleen nog Dora over. Zal de man het kunnen aarden bij een vrouw voor wie hij geen greintje eerbied heeft? De vraag blijft open ...

 1982 Zilveruitjes en augurken

We bevinden ons in Jonkershove, vele jaren geleden. De echtgenote van Pier Zwanepoel is overleden, zoon Paul heeft tien jaar geleden het ouderlijke huis verlaten en uit medelijden heeft daarom Mance Kleppers, de nicht van Pier, zich aan hem opgedrongen om het huishouden te doen. Pier zelf, eertijds boer, heeft het boerenleven vaarwel gezegd en is de exploitatie begonnen van een camping, een bloeiend bedrijf dat de afgunst van velen opwekt en vanzelfsprekend ook huwelijkskandidaten doet opduiken. Marie-Claire is één van hen, ze draait Pier rond haar vinger, zeer tot ongenoegen van Mance die haar erfenis al verloren ziet gaan. Daarom doet Mance beroep op haar zuster Marie en diens echtgenoot Oscar Van Daknam om aan deze geldidylle een einde te maken. Zelfs van Sooi De Gelder, een verkopertje van panty's wordt de hulp ingeroepen. Alle middelen zijn goed om het beoogde doel te bereiken. "Marie-Claire moet van de camping verdwijnen. Ondertussen ontmoeten we ook Juliette Donckers, weduwe en manziek, die haar zoon Albert uitgeleide doet. Albert moet immers naar 'den troep'.

1981 Liefde rond 't hennekot

Het is een vrolijk stuk volksgeschiedenis, dat zich afspeelt in de periode na de wereldoorlog. De tijd dat de overgrote meerderheid van onze hennen nog scharreleieren legden. De tijd dat ook de mensen iets minder gecompliceerd waren dan nu.

1980 Antje

Ergens in een gehucht aan de zee wonen drie oude vrijgezellen. Hun vader heeft hen een groot erf nagelaten, maar daar hebben ze maling aan. Hun lange leven is de zee en de visvangst. Hun zuster en haar man komen af en toe het erf besnuffelen en klagen stenen uit de grond dat het vaderlijk erfdeel helemaal naar de haaien gaat en zij met hun zes kinderen en hun hypotheek niets meer zullen erven als de drie broers het tijdelijke met het eeuwige zullen verwisselen. In dit nogal rare milieu komt plotseling een meisje opdagen. Antje, de nieuwe meid van de drie vrijgezellen. Zij kent alles, weet alles en doet alles. En zo brengt zij dan ook ophefmakende wijzigingen in het leven van de drie mannen, die op hun oude dag nog goede manieren leren, mooi pootjes leren geven, zich behoorlijk leren kleden. Aanvankelijk zint de komst van Antje de drie broers niet. Ze proberen haar zelfs buiten te krijgen. Maar daar valt niet aan te denken. Antje is er en blijft er. Toch zal Antje uiteindelijk vertrekken om zelf haar geluk te zoeken.

1980 Een dag uit het leven van Cinske

De auteur Lucien Degryse is op 18 januari 1890 geboren in Ardooie. Hij was veldwachter vanaf 1 januari 1935 in Ardooie. Toen hij rond de jaren '70 verbleef in het rustoord van Ardooie begon hij boeken te schrijven. Daar heeft hij al zijn belevenissen neergepend. 'Een dag uit het leven van Cinske' is een bewerking van de boeken 'De waarheid', Aloud tot heden' 'Gedichten, dromen en vertellingen en het toneelwerk 'De wroeging'. Spelers: Hilaire Rommelaere, Godelieve Denecker, Joseanne Louwagie, Karien Debouck, Geert Govaere, Johan Depoorter, Gilbert Hoorelbeeke, Erna Ameel, Marc Descamps, Willy Deneckere, Jerome Noyelle, Johan Desodt, André Ameel, Maria Vandevyvere, Willy Delheye, Christiane Vinckier, Franklin Kinget, Els Denecker en Katrien Debouck.

Home Nieuw stuk Historiek Fotoarchief Toneelstukken Contact